Uotilan puukoulun ja -päiväkodin sekä omatoimikirjaston suunnittelun ja toteuttamisen toisessa tarjousvaiheessa oli mukana kolme yritystä. Määräaikaan 14.11. mennessä lopullisen tarjouksen jättivät Oulun Rakennusteho Oy ja Rakennusliike Lapti Oy.

Tarjouskilpailun voittajaksi esitetään valittavan Rakennusliike Lapti Oy. Tekninen valiokunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 28.11.

Laatu- ja hintavertailun perusteella Rakennusliike Lapti Oy sai 95,71 pistettä ja Oulun Rakennusteho Oy 93,55 pistettä. Hinta-laatusuhteeltaan paras oli Rakennusliike Lapti Oy:n tarjous, jonka hinta on 21 450 000 euroa. Hinta alittaa 50 000 eurolla KVR-urakalle varatun osuuden kustannusarviosta. Tarjouspyynnön mukaisesti Oulun Rakennusteho Oy:lle maksetaan 30 000 euron tarjouspalkkio.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään KVR-esisopimus KVR-urakasta, jossa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta. Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy joulukuussa 2023, ja sen on tarkoitus päättyä maaliskuussa 2024 KVR-urakkasopimuksen allekirjoittamiseen.

– Kehitysvaiheen aikana laadittuihin suunnitelmiin tehdään käyttäjän toiminnan kannalta pakolliset ja lopulliset muutokset, laaditaan rakennuslupakuvat, aikataulutetaan hankkeen etenemistä sekä tehdään kohteen toteuttamisen kannalta tarvittavia tarkempia suunnitelmia, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo.

Uotilan puukoulu ja -päiväkotikokonaisuus sisältää luokka-asteet 1–6 sekä kuusi varhaiskasvatusryhmää esiopetusryhmineen, iltapäiväkerhon, liikuntahallin sekä omatoimikirjaston. Rakennusvaiheen on tarkoitus alkaa keväällä 2024, ja rakennus otetaan käyttöön loppuvuodesta 2025. Hankkeen kustannusarvio on 24,3 miljoonaa euroa.