Ajankohtaista

Vanha-Lahden osayleiskaava etenee ehdotusvaiheeseen – tulee nähtäville alkuvuodesta

Havainnekuva Vanha-Lahti.

Vanha-Lahden alueen kaavoitus etenee ehdotusvaiheeseen. Osayleiskaavan ehdotuksen hyväksymisestä päättää Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto kokouksessaan tiistaina 23.1.

Kaavasta on tehty tarkentavia selvityksiä vuoden 2023 aikana. Selvitykset palvelevat osayleiskaavan lisäksi osittain tarkempaa asemakaavatason kaavoitusta. Kanavan erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja rakennettavuutta sekä veden vaihtuvuutta kanavassa on tarkasteltu aiempaa tarkemmin.

Kanavarakennevaihtoehtoja on useita. Valinnasta päätetään asemakaavavaiheessa. Kanavan leveys vaihtelee 43–68 metrin välillä.

– Kustannukset vaihtelevat riippuen valittavasta kanavarakenteesta. Edullisimpiin kustannuksiin päästään, mikäli rakentamista ei uloteta aivan kanavan reunaan. Kustannukset kasvavat, jos rakentaminen tuodaan aivan kanavan läheisyyteen. Vesi kanavassa saadaan vaihtumaan pumppaus- ja allastekniikan avulla. Pumppausta tarvitaan erityisesti kesäaikaan, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin kertoo.

Osayleiskaava ohjaa tarkempaa kaavoitusta eli asemakaavojen laatimista. Osayleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, ja monet rajaukset ja reitit tarkentuvat asemakaavavaiheessa. Alueella on jo tehty asemakaavat Pohjoiskehän koululle sekä Nurmentien pohjoispuolelle sijoittuvalle uudelle rakentumassa olevalle asuinalueelle.

– Kaavaratkaisu perustuu aikaisempiin selvityksiin, kuten luonto- ja maisemaselvityksiin. Alueella on merkittäviä luontoarvoja sekä erilaisia maisemallisia arvoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa ja toteutuksessa, Eskolin sanoo.

Uudet asumiseen varattavat alueet on sijoitettu siten, että alueen merkittävät arvot eivät vaarannu. Alueelle on varattu laajoja metsäalueita virkistykseen sekä erilaisia reittejä esimerkiksi ratsastukseen ja pyöräilyyn. Reitit ja laadukkaat virkistysalueet lisäävät merkittävästi alueen käytettävyyttä ja houkuttelevuutta.

– Vaikkusen alue on tarkoitettu pääasiassa virkistyskäyttöön, mutta asemakaavassa huomioidaan myös mahdollisuus lomarakentamiseen. Asemakaavassa määritellään tarkemmin lomarakentamisen ja virkistysalueiden välinen suhde, Eskolin kertoo.

Osayleiskaavan ehdotus asetetaan nähtäville alkuvuoden aikana.