Rauman keskusta-aluetta ympäröi monipuolinen maaseutu, jossa asuu noin kolmasosa koko kaupungin väestöstä. Kyläyhdistyksillä, joita Raumalla on yhteensä 17, on tärkeä rooli kylien elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.

Kyläyhdistykset ylläpitävät ja huoltavat muun muassa monia kaikille kaupunkilaisille avoimia rantasaunoja, jääkiekkokaukaloita, leikkikenttiä, luontopolkuja ja laavuja, järjestävät erilaisia tapahtumia sekä vuokraavat kokoustiloja.

Maaseudulla toimii myös lukuisia muita yhdistyksiä, kuten urheilu- ja metsästysseuroja. Vuonna 2014 Rauma valittiin Satakunnan kylämyönteisimmäksi kaupungiksi.

Anttila-Voiluoto
Kaaro
Kauklainen
Kaukola
Kodisjoki
Kolla-Nihattula-Tarvola
Kortela-Monna
Kuolimaa
Ruona
Sorkka
Tiilivuori
Unaja
Uotila
Vasarainen-Soukainen
Vermuntila-Kulamaa
Ylisenpään kylät: Kuolimaa, Kodiksami, Mäentaka, Sukkala

Rauman kylien neuvottelukunta