Rauman kylien neuvottelukunta

Kylien neuvottelukunta ylläpitää ja kehittää Rauman kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä sekä tiedonkulkua. Toiminnan tavoitteena on valvoa, että kylien näkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa, toimia asiantuntijana kyliä koskevissa asioissa sekä tehdä esityksiä julkisten palveluiden toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi. Rauman kaupunginhallitus on hyväksynyt kylien neuvottelukunnan tavoitteet 2021 päättyvälle valtuustokaudelle.

Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2012 ja sen asettaa toimintaansa Rauman kaupunginhallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta antaa kylille suoran väylän vaikuttaa ja saattaa maaseudun asioita kaupungin tietoon, vaikka varsinaista päätösvaltaa kokouksilla ei ole. Yhteiset tapaamiset tarjoavat myös kaupungille tärkeän näkymän kyliin niiden hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Kylien neuvottelukunnan jäsenet 2021-2023

Rauman kylien edustajat
Maaseudun kehittämisyhdistys Leader-Ravakka ry
Rauman kaupunki

Lisätietoja antaa

  • Kotiranta Mirja