Perustiedot

Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen kokonaispinta-ala on noin 6600 bruttoneliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on 24,3 miljoonaa euroa.

Rakentamisessa hyödynnetään massiivipuuta niin pitkälle kuin mahdollista. Myös hybridirakenteet ovat mahdollisia.

Rakentaminen alkaa keväällä 2024, ja uusi koulukokonaisuus otetaan käyttöön joulukuussa 2025.