Hankkeen vaiheet

Uotilan puukoulu ja -päiväkotikokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan alustavasti vuosina 2023–2026 seuraavasti:

  • Hankinta 4–11/2023
  • Kehitysvaihe 12/2023–2/2024
  • Rakentamisvaihe 3/2024–12/2025
  • Käyttöönotto 12/2025

Rauman kaupunki kilpailuttaa hankkeen suunnittelun ja toteutuksen neuvottelumenettelyllä. Hankkeen toteutusmuoto on yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Kokonaisvastuurakentamisen mallissa urakoitsija huolehtii koko rakennushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Päätöshistoria

  • Päätös koulun ja päiväkodin rakentamisesta puurakennuksena tehtiin valtuuston päätöksellä 2019.
  • Tarveselvitys valmistui loppuvuonna 2021.
  • Hankesuunnitelma valmistui loppuvuonna 2022.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman keväällä 2023.

Rauman kaupunginhallituksen 6.2.2023 tekemän päätöksen mukaan Rauman kaupunki osoittaa vahvistettuun hankesuunnitelmaan perustuvan hankkeen toteuttamiseen 24,3 miljoonaa euroa.