Rakennusvalvonnan lupapäätöksessä määrätään katselmusten suorittamisesta. Tarvittaessa voidaan järjestää muukin viranomaistarkastus. Rakennushankkeesta vastaava huolehtii katselmusten tilaamisesta työmaan edistymisen mukaan. Katselmuspyynnöt esitetään suoraan rakennusvalvonnan tarkastajalle tai lupasihteerille.

Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.

Mikäli rakennuslupapäätöksessä on vaadittu rakennesuunnitelmia (pdf), on ne toimitettava työmaalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseisen rakennusvaiheen aloittamista.

Yleisimpiä katselmuksia tai tarkastuksia

Rakennuksen paikan merkitseminen

Lisäohjeita paikan merkitsemisestä

Sokkelin korkeuden määrääminen
Pohjakatselmus
Sijaintikatselmus

Lisäohjeita sijaintikatselmukseen

Rakennekatselmus
Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
Käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus