Rauman kuvataidekoulu

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetusta antaa Rauman kaupungin kansalaisopiston alaisuudessa toimiva Rauman kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Kuvataidekoulussa 7-18-vuotiaat lapset ja nuoret opiskelevat kuvataiteen perusopintoja. Opetuksen tavoitteena on oman ilmaisun tukeminen, kulttuurin arvostaminen, taiteen tekemisen teoria sekä eri materiaalien ja välineiden tuntemus. Kuvataidekoulussa maalataan, piirretään, rakennellaan, valokuvataan, tehdään keramiikkaa ja vedostetaan taidegrafiikkaa. Kuvataidekoulun opetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat voivat kehittää ilmaisuaan ja löytää elinikäisen harrastuksen. Opinnot antavat valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Kuvataiteen opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri ja ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, tekstiili, valokuva, elokuva ja video, sarjakuva, ympäristö- ja yhteisötaide, performanssi ja kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot sekä taidehistoria.

Sijainti

Aittakarinkatu 10
26100 Rauma
Palvelupaikka kartalla

Palveluajat

Maanantai-Torstai 15:30-20:30

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kuvataidekoulu@rauma.fi

Puhelinnumero

Kuvataidekoulun koulunjohtaja
+358 447933427

Verkkosivu

Rauman kuvataidekoulun verkkosivut

Peruskurssit 1-4

7-11-vuotiaat harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat taiteentekemisen eri materiaaleihin ja välineisiin. Työskentelyssä korostuu mielikuvitus, oma ilmaisu ja luovuus.

Työpajat

11-18-vuotiaat opiskelevat vuosittain vaihtuvissa työpajoissa syventäen tietojaan ja taitojaan esimerkiksi maalauksessa, piirtämisessä, taidegrafiikassa, valokuvauksessa, arkkitehtuurissa, kuvanveistossa ja keramiikan tekemisessä.

Lisätietoja antaa

  • Kuusisto Kirsi