Miksi ilmastovastuullisuus?

Hiilineutraali Suomi Rauma.

Sitoutuminen ilmastotavoitteisiin on yritykselle ennen kaikkea brändi- ja imagokysymys: Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien tiedostaminen ja huomioiminen yritystoiminnassa on yhä tärkeämpää – jopa edellytys ison yrityksen valitessa alihankkijaansa ja yhteistyökumppaneitaan tai välttämättömyys rahoituksen myöntämiselle liiketoiminnan kehittämiseen.

Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut huimasti viimeisten vuosien aikana. Yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuteot vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin enenevässä määrin. Yritystoiminnasta aiheutuvia päästöjä vähennetään usein energian käyttöä ja kulutusta vähentämällä, mikä tarkoittaa samalla myös yrityksen kustannustehokkuuden parantamista.

Taloudellisen hyödyn, parantuneen kilpailukyvyn ja ympäristönäkökohtien huomioimisen lisäksi Business Rauman yritysten ilmastovastuullisuuden palveluihin osallistumisen etuna ovat joustavuus ja maksuttomuus.

Business Rauman palvelut yrityksille

BusinessRauma tarjoaa kahdenlaisia palveluita Raumalla toimiville yrityksille niiden ilmastotavoitteiden määrittämiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

Ilmastokumppanuus
Resurssilaskelman teko
Rauman Hinku-yritykset

Lisätietoja antaa

  • Nurmi Heikki

  • Meriruoho Anna

Liitetiedostoja