Asikainen
Ari-Pekka

Yhteystiedot

Maankäyttöinsinööri
Puh. 044 403 6001
ari-pekka.asikainen@rauma.fi

Yksikkö

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Vastuualueet

asiakaspalvelu, yritys- ja omakotitonttitiedustelut, tonttivaraukset, maapolitiikka, kiinteistökauppa,
maanhankinta- ja luovutus, maanvuokra-asiat,
osoitenumerot, viljelysmaat, myytävät kiinteistöt