Yhteystiedot

Asikainen Ari-Pekka

maankäyttöinsinööri

Puh 044 403 6001

ari-pekka.asikainen@rauma.fi

Yksikkö: Kiinteistö- ja mittaustoimi

Vastuualueet:

asiakaspalvelu
yritys- ja omakotitonttitiedustelut
tonttivaraukset
maapolitiikka
kiinteistökauppa
maanhankinta- ja luovutus
maanvuokra-asiat
osoitenumerot
viljelysmaat
myytävät kiinteistöt