Kivimäki
Päivi

Yhteystiedot

Paikkatietokäsittelijä
Puh. 044 403 6106
paivi.kivimaki@rauma.fi

Yksikkö

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Vastuualueet

toimituskartat,
karttatilaukset,
rakennuslupakartat
maanomistusselvitykset,
otteet kiinteistötietojärjestelmästä