Pirinen
Katri

Yhteystiedot

Tekninen asiantuntija
Puh. 044 403 6104
katri.pirinen@rauma.fi

Yksikkö

Rakennusvalvonta

Vastuualueet

– Rakennusvalvontatoimiston yleiset asianhallintatehtävät
– Rakennusvalvonnan arkistopalvelu
– Ympäristö-ja lupalautakunnan kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat