Vallimäki
Mari

Yhteystiedot

Apulaisrakennustarkastaja
Puh. 044 793 4742
mari.vallimaki@rauma.fi

Yksikkö

Rakennusvalvonta

Vastuualueet

– Pientalo- tai lomarakennuspaikkoihin kohdistuva lupaneuvonta ja lupapäätökset
– Purkamisluvat ja purkamisilmoitukset
– Maisematyölupiin liittyvä lupaneuvonta
– Rakennustyön suoritukseen liittyvät katselmukset