Yhteystiedot

Viljanen-Lehto Hanna

opetus- ja nuorisojohtaja

Tel 044 793 3231

hanna.viljanen-lehto@rauma.fi

Unit: Kasvatus ja koulutus

Responsibilities:

perusopetuksen yleiset suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävät, koulunkäyntiohjaajien toiminnan koordinointi, oppilaskuljetuspäätökset