Suomi aikoo esittää Euroopan talouskomissiolle Eurooppatie 16:n jatkamista Suomen puolelle Rauman kaupungin ja muiden hankkeessa mukana olevien kaupunkien ja maakuntaliittojen esityksen mukaisesti. Esitys toimitettiin ministeriölle syksyllä 2023. Hankkeessa ovat mukana Rauman, Tampereen, Lahden, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Satakunnan, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntaliitot. Talouskomission tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä.

E16-tie kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomen on tarkoitus esittää, että tietä jatkettaisiin Suomen puolelle, jossa E16-tien muodostaisivat valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Suomen osuus E16-tiestä olisi noin 400 kilometriä.

Ruotsalais-norjalainen E16 Partnership -ryhmä esitti Rauman kaupungille, että Rauma selvittäisi E16-tien jatkamista Suomen puolelle. E16-selvitystyö käynnistettiin keväällä 2022. Selvityksen teki HMA Consulting.

–Toteutuesssaan E16 vahvistaa Rauman ja koko Suomen läntisiä yhteyksiä. Se myös parantaa tulevaisuuden edellytyksiä väylän kehittämiselle. Tämä on ennen kaikkea koko maan etu. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille mukana olleille ja vaikuttamistyöhön osallistuneille, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. Eurooppatiet määritellään kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa. Sopimukseen ehdotetut muutokset käsitellään Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmässä.

Nykyinen E16-tie ja Suomen puolelle suunniteltu jatke, jota Suomi aikoo esittää.
Nykyinen E16-tie ja Suomen puolelle suunniteltu jatke, jota Suomi aikoo esittää. (Kuva: LVM)