Fortum Power and Heat Oy ja Rauman kaupunki ovat solmimassa suunnitteluvaraussopimuksen koilliselle teollisuusalueelle Lakariin. Varauksen myöntämisestä päättää Rauman kaupunginhallitus 15.1. kokouksessaan.

Suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimus koskee hankkeen ensimmäistä vaihetta. Fortumin suunnitelmissa on kehittää Lakarin aluetta datakeskustoimintaa tai vastaavan tyyppistä kaupallista toimintaa varten. Varsinaiset investoinnit alueelle tekee datakeskushankkeiden toteuttaja.

Varaus koskee Rauman kaupungin omistamalla teollisuusalueella sijaitsevaa 78 hehtaarin maa-aluetta. Fortumin mukaan Lakari on otollinen paikka datakeskustoimintaa varten kaavoitustilanteen, sähköverkkoyhteyksien, työvoiman saatavuuden ja alueen rakennettavuuden vuoksi.

– Fortumin tavoitteena on kehittää ja markkinoida aluetta potentiaalisille datakeskusinvestoinnin tekijöille ja mahdollistaa alan toimijoille sujuva hankevalmistelu. Lisäksi haluamme edistää puhtaaseen sähköntuotantoon perustuvaa vihreää siirtymää, Vesa Maso Fortumin Industrial Customer Electrification -yksiköstä toteaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että neuvottelut Fortumin kanssa ovat johtaneet datakeskussuunnitelman aluevaraukseen. Uudet yritykset ja liiketoiminnat vahvistavat kaupunkimme elinvoimaisuutta ja tukevat pitkän aikavälin strategisia tavoitteitamme, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.