Ajankohtaista

Metsän hakkuutyöt käynnistyvät Iso-Järviluodon länsiosassa

Sea side industry park ja satama.

Rauman Satama Oy on päättänyt käynnistää Iso-Järviluodon länsiosassa metsän hakkuutyöt. Tarkoitus on kaataa puita, joissa ei ole lintujen, kuten merimetson, suojeltavia pesiä.

Työt aloitetaan viikolla 38 puuston merkkauksella sekä ennakkoraivauksella. Koneellinen hakkuu alkaa lokakuussa. Latvusmassat kerätään pois alueelta hakkuun jälkeen. Poistettavan puuston määrä on arviolta noin 700m³.

Kalatalousalueelle on annettu merimetsoa koskeva poikkeuspäätös VARELY/5968/2021 15.7.2022, jossa on otettu kantaa myös Iso-Järviluodon merimetsokolonian kasvun jarruttamiseen pesättömien puiden kaatamisella. Tähän liittyvät hakkuut toteutetaan pesimäkauden ulkopuolella 1.8.–31.1.

Lisäksi saaressa sijaitsevan merikotkan pesän ympärille tulee viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti jättää säteeltään noin 50 metrin suojavyöhyke.

Viime vuonna Iso-Järviluotoon rakennettu ajoura mahdollistaa hakkuiden toteuttamisen kustannustehokkaasti. Ilman tieyhteyttä koneiden sekä puiden kuljetus saaren ja mantereen välillä olisi jouduttu hoitamaan vesitse.

Hakkuut toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Lounametsä. Metsänhoitoyhdistyksellä on vahva osaaminen sekä aiempaa kokemusta vastaavanlaisista erikoishakkuista.