Ajankohtaista

Nanunkallion koulun, valmistuskeittiön ja uuden päiväkodin urakka on edennyt tarjousvaiheeseen

Lapsi piirtämässä.

Nanunkallion koulun, valmistuskeittiön ja uuden päiväkodin yhteistoiminnallisen KVR-urakan hankinta on edennyt tarjousvaiheeseen. Hanke toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

– Tarjouskilpailuun saatiin määräaikaan 16.2. mennessä seitsemän osallistumishakemusta, joista ehdotussuunnitelmavaiheeseen kutsuttiin soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista kuusi henkilöreferensseistä eniten pisteitä saanutta ehdokasta, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo.

Tarjousvaiheen 1 aikana valitut ehdokkaat työstivät alustavia tarjouksiaan, joihin kuuluu lisäksi ehdotussuunnitelmien laadinta. Alustavat tarjoukset saatiin määräaikaan 3.5. mennessä kaikilta kuudelta tarjouskilpailuun valitulta tarjoajalta.

Tarjoajien valinta tehtiin käyttäen seuraavia tarjousten vertailuperusteita:

  • Tarjotun ehdotussuunnitelman rakennuksen, piha-alueen ja tilaratkaisun soveltuvuus käyttäjän toiminnallisiin tarpeisiin
  • Tarjotun ehdotussuunnitelman energiatehokkuus ja hiilijalanjälki
  • Tarjotun ehdotussuunnitelman arkkitehtuuri, kaupunkikuva ja tontin käyttö
  • Tilaajan muiden tavoitteiden ja suunnitteluperusteiden toteutuminen

Hankekuvauksen mukaisesti kolme alustavien tarjousten perusteella parasta tarjoajaa kutsutaan tarjousvaiheeseen 2. Tekninen valiokunta käsittelee asiaan kokouksessaan tiistaina 21.5.

Tarjousvaiheeseen ehdotetaan kutsuttavaksi:

  • Oulun Rakennusteho Oy, alihankkijana pää- ja arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIA-suunnittelu sekä sähkösuunnittelu Sweco Finland Oy
  • Rakennusliike Lapti Oy, alihankkijoina pää- ja arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Perko Oy, rakennesuunnittelu A-insinöörit Suunnittelu Oy ja talotekniikkasuunnittelu Granlund Oy
  • NCC Suomi Oy, alihankkijoina pää- ja arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, rakenne- ja geosuunnittelu Ramboll Finland Oy ja LVIA-suunnittelu LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy, TATE pääsuunnittelu ja sähkösuunnittelu Karawatski Oy

– Järjestämme kesäkuussa kunkin tarjoajan kanssa kaksi kehitystyöpajaa, joissa tähän mennessä laadittuja suunnitelmia kehitetään tilaajan, käyttäjän ja tarjoajan projektitiimin voimin, Kumpula sanoo.

Lopullinen tarjouspyyntö lähetetään kolmelle tarjoajalle kesäkuun aikana, ja lopulliset tarjoukset tulee jättää 29.8. mennessä. Kehitysvaiheen sopimuskumppanin valinta tehdään syyskuussa teknisessä valiokunnassa lopullisten tarjousten pohjalta.

Nanunkallion koulu käsittää luokka-asteet 1–6, erityisopetuksen ja valmistavan opetuksen, esiopetuksen sekä koulukiinteistössä toimivan iltapäiväkerhotoiminnan liikuntatiloineen. Opetuksen käynnistyessä Nanunkalliossa tulee aloittamaan noin 400 perusopetuksen oppilasta sekä esiopetuksessa noin 60 lasta.

Kokonaisuuden kapasiteettimitoituksena on 550 lapsi- ja oppilaspaikkaa. Hankkeeseen kuuluu lisäksi viisiryhmäinen ja 105-paikkainen päiväkoti sekä valmistuskeittiö.

Hankkeen tavoitehinnaksi on asetettu 38,1 miljoonaa euroa.