Ajankohtaista

Rauma, Eurajoki, Rauman satama ja Rauman kauppakamari visioivat yhdessä kestävän teollisuuden edellytyksiä

Esko Poikela ja Vesa Lakaniemi työpajassa Raumalla.

Rauman kaupungintalolla järjestettiin tiistaina 17.1. työpaja jossa Rauma, Eurajoki, Rauman satama ja Rauman kauppakamari visioivat yhteistä näkemystä kestävän teollisen liiketoiminnan tavoitetilasta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä vuoteen 2030 mennessä. Työpaja oli osa syksyllä 2022 käynnistynyttä selvitystyötä, jossa tarkastellaan erityisesti bio- ja kiertotalouden edistämis- ja kasvumahdollisuuksia Satakunnassa. Yhteistyön tavoitteena on Rauman seudulla sijaitsevan yritystoiminnan kasvun ja uusien investointien mahdollistaminen.

Selvitystyön aikana tutkitaan valittujen yrityskeskittymien nykytilaa sekä muodostetaan yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa kuva tulevaisuuspotentiaalista. Samalla saadaan paikallisille toimijoille tärkeää tietoa siitä, miten esimerkiksi kaavoituksen, maankäytön ja lupaprosessien sekä infrainvestointien osalta ollaan valmiimpia uudelle liiketoiminnalle. Yrityskeskittymistä tarkemman tarkastelun alle valittiin metalliteollisuus, elintarvikeklusteri ja metsä- ja biotalousklusteri.

– Satakunta on jo nyt investointeja houkutteleva toimintaympäristö. Tarvitsemme vision siitä, millaisia toimijoita tänne voisi sijoittua osaksi nykyisiä arvoketjuja tai täysin uusia toimialoja edustamaan. Erittäin tärkeäksi kehityskohteeksi Raumalla nähdään nykyisten elinkeinoelämän toimijoiden kasvumahdollisuuksien tukeminen, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

– Meillä on vihreitä energianlähteitä, vahvoja toimialakeskittymiä, vientiyhteydet satamien kautta ja teollisuutta palvelevaa koulutusta. Moni asia on hyvin, mutta selvityksellä saamme lisää tietoa siitä, mikä voisi olla vieläkin paremmin. Myös Eurajoella on tilaa uusille toimijoille. Meidän pitäisi heti pystyä toivottamaan uusi toimija tervetulleeksi valmiilla konseptilla, Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi kertoo.

Selvitystyön toteutusta tukee Satakuntaliitto alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämisrahoituksella. Selvitystyön toteuttaa AFRY Finland Oy. Työn on tarkoitus valmistua huhtikuuhun 2023 mennessä, jolloin toteutetaan myös visiotyön julkistamistilaisuus.