Raumalla aloitetaan kouluverkon uudistaminen laatimalla kouluverkkosuunnitelma, joka koskee alakouluja. Uudistaminen on voimakkaasti pienenevien oppilasmäärien vuoksi välttämätöntä, jotta resursseja riittää laadukkaaseen opetukseen ja uudet koulukiinteistöt pystytään täysipainoisesti hyödyntämään. Päätöksiä uudistuvasta kouluverkosta aiotaan tehdä kesäkuun valtuustossa ja sitä ennen kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan keskusteluun.

Kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa kouluverkkoa koskevan selvitystyön tekemisestä, koska ikäluokat ja samalla oppilasmäärät pienenevät voimakkaasti, uusia ja pitkään odotettuja kouluinvestointeja on toteutuksessa ja kaupungin talous on heikentymässä. Kouluverkkosuunnittelun valmisteluvastuu annettiin sivistystoimialalle toimialajohtaja Soile Stranderin johdolla. Päätöksessään kaupunginhallitus edellytti, että esitys uudeksi kouluverkoksi tehdään vuoden 2024 aikana.

Valmistelu käynnistyi helmikuun alussa ohjausryhmän hyväksyessä selvitystyölle projektisuunnitelman ja aikataulun. Samalla päätettiin, että kouluverkon suunnittelun aikajänteenä on vuodet 2024-2030 ja tarkastelu kohdistuu erityisesti Kaaron, Karin, Kortelan, Kodisjoen ja Vasaraisten kouluihin.

– Aikavälillä 2016-2030 oppilasmäärä vähenee alakouluista 28,3 %, mikä on noin 700 lasta. Luku on noin kolmannes koko alakoulujen oppilasmäärästä. Elämme jo keskellä tätä muutosta ja kouluverkkomme on oppilasmääriin nähden ylimitoitettu. Haluamme panostaa opetukseen ja käyttää resurssit tuntikehysten ja tuntimäärien säilyttämiseen, ryhmäkokojen hallittuina pitämiseen ja opiskeluhuollon saatavuuden parantamiseen. Tämä edellyttää koulutilojen nykyistä korkeampaa käyttöastetta ja henkilöstön tarkoituksenmukaisempaa sijoittelua, toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

– Opetuksen resursseista ja terveellisistä oppimisympäristöistä halutaan pitää kiinni. Sen mukaisia päätöksiä ovat jo olleet Kourujärven ja Nanun koulujen korvaaminen uudella Nanunkallion koululla ja Uotilan vanhan alakoulun tilalle rakennettava Uotilan monitoimikeskus. Jatkamme nyt kouluverkon tiivistämistä oppilasmäärien mukaiselle tasolle ja samalla pääsemme eroon isoista väistötiloista, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto sanoo.

Selvitystyö tarkastelee kouluverkkoa monista näkökulmista

Kouluverkkoratkaisujen pohjaksi tehdään selvitystyö, joka lähtee nykytilan arvioinnista ja oppilasennusteista. Talousvaikutusten ohella tarkastellaan esimerkiksi pedagogisia asioita ja opiskeluhuoltoa, henkilöstövaikutuksia, investointeja ja koulurakennuksia sekä tehdään lapsivaikutusten arviointia. Myös koulukuljetukset ja maahanmuuttoennusteet selvitetään, ennen kuin syntyy ehdotuksia uudeksi kouluverkoksi.

Kyselyjä, keskusteluja ja kuntalaistilaisuuksia

Helmi- ja maaliskuu on varattu selvitysten tekemiseen ja vaihtoehtoisten kouluverkkoratkaisujen valmisteluun. Huhtikuun alussa vaihtoehdot julkistetaan ja kuntalaiskeskustelu sekä poliittinen keskustelu voivat alkaa. Kouluverkkosuunnittelua varten on laadittu oma osallistamis- ja viestintäsuunnitelma. Luvassa on esimerkiksi kyselyjä vanhemmille, keskusteluja lasten ja kouluväen kanssa ja lapsivaikutusten arviointia. Huhtikuun aikana pidetään myös kaikille avoimet kuntalaistilaisuudet.

Ennen päätöksentekoa saatu palaute ja sen vaikutukset kouluverkkovaihtoehtoihin analysoidaan. Sivistysvaliokuntaan asia etenee toukokuun lopulla ja kaupunginhallitukseen kesäkuussa. Mikäli valmistelu etenee projektisuunnitelman mukaisesti, kaupunginvaltuusto pääsee päättämään kouluverkkouudistuksesta vielä kesäkuun aikana.

Suunnittelutyön edistymisestä tiedotetaan säännöllisesti ja lisätietoja kouluverkkouudistuksesta löytyy osoitteesta rauma.fi/kouluverkkouudistus.