Ajankohtaista

Rauman kaupunginhallitus allekirjoitti kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöksen

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunginhallitus on allekirjoittanut ja osaltaan hyväksynyt Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöksen kokouksessaan keskiviikkona 27.3.2024. Tilinpäätös toteutui pääosin ennakkotietojen mukaisesti.

Tilikauden tulos muodostui 4,14 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, joka poikkeaa ennakkotietojen 15,5 miljoonasta eurosta, sillä kaupungin kiinteistöomaisuuden arvonalennuksiin ja investointivarauksiin kirjattiin 11,9 miljoonaa euroa. Suurimpana yksittäisenä varauksena on Karin kampuksen 9 miljoonan euron investointivaraus.

Suurimmat positiiviseen tulokseen vaikuttaneet kokonaisuudet olivat verotulot ja valtionosuudet, ennakoitua vähäisemmät poistot ja paremmat rahoitustuotot- ja kulut sekä kaupungin ennakoitua parempi toimintakate.

Kaupungin toimintatuotot olivat 42,66 miljoonaa euroa, mikä on noin 11,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Toimintakulut olivat 131,89 miljoonaa euroa, mikä on 166 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Toimintakulujen väheneminen johtuu sote-erien poistumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Satakunnan hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Verotulot olivat yhteensä 99,22 miljoonaa euroa ja kaupunki sai valtionosuuksia 20,91 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 60 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä vuoteen 2022 verrattuna 28,8 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tilintarkastuksen jälkeen.