Rauman kaupunginhallitus saa maanantaina 19.2. hyväksyttäväkseen projektisuunnitelman, jonka mukaisesti lähdetään toteuttamaan kaupungin talousohjelmaa. Talouden tasapainottamisen rinnalla siirretään tekemisen painopistettä kehittämiseen ja uudistamiseen sekä palveluprosessien modernisointiin ja tehostamiseen.

Tavoitteena 10 miljoonaa euroa ja toiminnan kehittäminen

Talousohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron vaikutuksia vuoteen 2027 mennessä. Tulojen lisäämisen, menojen vähentämisen ja tuotantotapojen muuttamisen rinnalla kaupunkiorganisaation tekemisen painopistettä suunnataan kehittämiseen ja uudistamiseen. Tehokkaasti toimiva organisaatio ja palvelutuotanto vaativat nykyaikaiset ja modernit palveluprosessit ja ketteryyttä toimintaympäristön muutoksiin vastaamisessa.

Kolme tarkastelukokonaisuutta

Talousohjelmassa tarkastellaan tulopohjaa, palvelujen tuottamis- ja järjestämismalleja sekä kiinteistö- ja palveluverkkoa. Tulopohjatarkastelun tärkeimpiä elementtejä ovat veropohja, konsernituloutukset sekä taksat ja palvelumaksut. Palvelujen tuottamis- ja järjestämismallien tarkastelussa mietitään, mitä palveluita tuotetaan perustellusti omana työnä ja mitä voitaisiin teettää ulkopuolisella toimijalla. Taloudellisia vaikutuksia voi löytyä myös yhteistyökumppanuuksia hyödyntämällä ja alueellisella yhteistyöllä. Myös uudistamisen vaikutuksia henkilöstökokonaisuuteen tarkastellaan.

Kiinteistö- ja palveluverkkoa tarkasteltaessa voidaan avata nykyistä kiinteistösalkutusta ja pohtia kriittisesti, mitä kannattaa pitää kaupungin omistuksessa, mitä purkaa tai myydä. Palveluverkon ohella myös erilaisilla investointi- ja rahoitusmalleilla voidaan löytää taloutta tasapainottavia ratkaisuja.

Tarkasteluun otettavat asiat etenevät toimialojen valmistelusta ohjausryhmän käsittelyyn. Ohjausryhmän varmistuttua toimenpiteiden riittävästä vaikuttavuudesta, ne palaavat takaisin toimialoille päätösvalmisteluun ja etenevät päätettäviksi joko valiokuntiin, kaupunginhallitukseen tai kaupunginvaltuustoon sillä perusteella, millä luottamuselimellä on asiassa toimivalta.

Rauman kaupungin talousohjelman laadinta alkoi helmikuun alussa. Se koostuu toimenpiteistä ja uudistuksista, joilla toimintaa ja rakenteita uudistetaan ja taloutta sopeutetaan tavoitteena kestävä ja investoinnit mahdollistava taloudenpito pitkällä tähtäimellä. Toimenpiteet ja uudistukset etenevät valmisteluun ja päätöksentekoon vaiheittain. Talousohjelman laatimisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa jo viime marraskuussa ja velvoitettiin tuomaan se päätöksentekoon vuoden 2024 aikana. Talousohjelman etenemistä voi seurata osoitteessa www.rauma.fi/talousohjelma.