Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela on antanut Rauman kaupungin Kivikylä Areenan aition käytöstä tarkennetut kirjalliset ohjeet.  Aikaisempien suullisten ohjeiden sijasta Raumalla on nyt kirjoitettu mustaa valkoiselle siitä, kuinka aitioissa toimitaan ja erityisesti miten aitioisännyyttä pitää hoitaa.

– Raumalla edustusaition käyttö ja tarjoilut ovat aiemmin sujuneet suullisia ohjeita noudattaen eikä asioihin ole aikaisemmin tarvinnut puuttua. Nyt, kun tietoon on tullut poikkeamia aition käytön sinänsä hyvistä periaatteista, on tarpeellista ohjeistaa asiasta kirjallisesti, Poikela kertoo.

Aition käyttö on aina tavoitteellista

Ohjeistuksen mukaan aitiota käytetään kaupungin markkinointi-, sidosryhmä- ja vaikuttamistyöhön. Se on kohtaamispaikka, jonne voidaan kutsua organisaation ulkopuolisia yhteistyötahoja. Aitio ei ole tarkoitettu kaupungin henkilöstön tai luottamushenkilöiden keskinäiseen seurusteluun vaan ensi sijassa kaupungin vieraita varten.

Aitiovuoron sujuminen on isännän vastuulla

Jokaiselle aitiovuorolle nimetään jatkossa vastuullinen isäntä, jonka on oltava paikalla tilaisuuden päättymiseen asti. Aitioisännän tehtävänä on etukäteen tilata vierailleen tarjoilu, ohjeistaa vieraat saapumaan hallille, ottaa heidät vastaan ja ohjata aitioon. Isäntä myös huolehtii ruoka- ja juomatarjoilusta ja ohjaa vieraat pelin päätyttyä ulos. Jos aition käyttöön on liittynyt jotain erityistä huomioitavaa, tulee isännän ilmoittaa asiasta johdon assistentille, joka koordinoi aitiovuorojen käyttöä.

Maltillinen tarjoilu

Uudet ohjeet korostavat alkoholitarjoilun maltillisuutta ja normaalia vieraanvaraisuutta. Väkevien alkoholijuomien nauttiminen aitiossa on vastaisuudessa kielletty. Ruokaviinin ja virvokkeiden määrä suhteutetaan aina vieraiden määrään ja tarjoilut on tarkoitettu vain aitioon kutsutuille vieraille ja isännille.

– Aitio-ohjeet on nyt käyty läpi johtavien luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa ja luotan siihen, että ohjeita noudatetaan. Rauman Lukko on kaupungin markkinointiyhteistyökumppani ja liigapelit tarjoavat edunvalvonnalle ja sidosryhmäyhteistyölle oivalliset puitteet. Jääkiekon parissa voidaan edelleen tavata yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä rennossa ympäristössä ja tuoda Rauman asioita ja tavoitteita esille, Poikela summaa.