Rauman kaupunki ryhtyy valmistelemaan kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävää ilmastosuunnitelmaa. Kaupunki on hakenut suunnitelman valmisteluun ympäristöministeriön avustusta. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 16.10.

Suunnitelmassa tarkastellaan Rauman kasvihuonekaasupäästöjen lähtötilannetta, kehitystä ja niiden tärkeimpiä aiheuttajia. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu päästöjen tilastointia, seurantaa ja raportointia. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Rauman alueen suurimmat ja merkittävimmät ilmanpäästölähteet. Valmistelutyö hankitaan ostopalveluna alan asiantuntijayritykseltä.

Ilmastosuunnitelman laadinnassa käytetään osallistavia menetelmiä, kuten työpajoja, kirjattujen tavoitteiden toimenpanemista ja saavuttamista varten. Valmistelutyön aikana laaditaan toimenpideohjelma tai tiekartta. Siitä ilmenevät tarvittavat toimet, keinot, aikataulu ja yhteistyökumppanit, joiden avulla Rauma yltää HINKU-kuntien verkoston tavoitteeseen vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistään vuoteen 2030 mennessä.

– Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä alustan ilmastotoimien yhteistyölle. Viestintään ja yritysyhteistyöhön liittyvät toimet tukevat yritysten kilpailukykyä, kustannustehokkuutta sekä imagoa hiilineutraaliuteen pyrkivinä toimijoina. Nämä toimet kasvattavat myös Rauman houkuttelevuutta, vetovoimaa ja imagoa vihreän siirtymän investointien sijoittumispaikkana tulevaisuudessa, kestävän kehityksen koordinaattori Anna Meriruoho kertoo.

Suunnitelman toteutusaikataulu on 1.11.2023–31.5.2024. Hankkeen kustannukset ovat 30 291 euroa, jotka on tarkoitus kattaa ympäristöministeriön myöntämällä avustuksella.

Ilmastosuunnitelma kytkeytyy Rauman kaupunkistrategiaan sisältyvään Kestävän kehityksen ohjelmaan, jonka kärkitavoitteiksi ovat määrittyneet ilmastotyö ja hiilineutraaliutta tukevat toimenpiteet.