Ajankohtaista

Rauman saariston kehittämistyötä jatketaan retkeilyreittien maastokartoituksilla

Kuuskajaskari ja Kylmäpihlaja, Rauman saaristo, ilmakuva.

Rauman saariston kehittämistyötä jatketaan retkeilyreittien kartoittamisella ja määrittelyllä. Maastokartoituksia tehdään kuluvan viikon aikana Nurmeksen, Reksaaren, Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan saarissa. Myös Omenapuumaassa ja Maanpäässä sijaitsevat reitit selvitetään.

Maastokartoituksissa käydään läpi nykyiset retkeilyreitit ja -polut sekä tarkastetaan niiden varsilla sijaitsevien rakenteiden kunto. Myös reittien opasteet, taukopaikkojen nuotiot, laavut, puuceet ja kompostit kartoitetaan.

Tulevat reitit, niiden lähtöpisteet, taukopaikkojen sijainnit ja palvelutaso, mahdollisten uusien rakenteiden tarve sekä opasteet suunnitellaan kartoituksen pohjalta. Opastamisen kokonaisuuteen kuuluvat myös maasto-opasteiden ja isompien infotaulujen sijainnit, niiden sisällöt sekä digitaalisen karttapalvelun käyttöönotto.

– Määrittely on tärkeää pohjatyötä, jonka hyödyt näkyvät tulevina vuosina. Selkeät ja opastetut reitit taukopaikkoineen ovat kaikkien etu. Retkeilijän kulku helpottuu ja hän kokee liikkumisen turvalliseksi. Myös huolto ja ylläpito helpottuvat, mikä lisää siisteyttä ja vaikuttaa saariston yleisilmeeseen positiivisesti, matkailupäällikkö Irene Villanen kertoo.

Retkeilyreittien kartoituksen lisäksi määritellään mantereella sijaitsevat lähtöpisteet saaristoon sekä saarien rantautumispaikat sekä veneilijöille että melojille. Saarissa sijaitsevien reittien lähtöpisteet merkitään entistä selkeämmin rantautumispaikoille laitureiden läheisyyteen.

– Rauman saaristolla on iso arvo kaupunkilaisille hyvinvointia lisäävänä virkistysalueena. Reitit kulkevat osittain vanhoja saaristolaisteitä, joita ei ole tarkoitus poistaa, vaan suunnitella kokonaisuus siten, että esimerkiksi Nurmeksen monipuolinen luonto on kaikkien saatavilla. Digitaalinen saavutettavuus taas houkuttelee lisää matkailijoita, Villanen sanoo.

Saariston kokonaisvaltaista kehittämistä ohjaa Master Plan 2030, jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet Rauman saariston matkailun ja virkistyskäytön edistämiseksi. Keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat saavutettavuus, siisteys ja yleisilme, huonokuntoiset rakenteet, ylläpito ja huolto sekä riittävä matkailutulon kertyminen.

Retkeilyreittien kehittäminen kuuluu samaan kokonaisuuteen. Kartoituksen pohjalta tehdyt suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa tulevien vuosien talousarviomäärärahojen puitteissa.

Rauman kaupunki toteuttaa saariston retkeilyreittien maastokartoitukset yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa.