Nurmekseen, Reksaareen ja Omenapuumaahan on asennettu riista- ja valvontakameroita laiduneläinten turvallisuuden lisäämiseksi. Toimenpiteeseen ryhdyttiin, koska Rauman saaristossa tehtiin useita susihavaintoja talven aikana. Kamerat asennettiin toukokuun alussa pääasiassa laitumille tai niiden välittömään läheisyyteen. Kameroiden avulla voidaan seurata laiduneläinten liikkumista ja tehdä mahdollisia petohavaintoja. Sijoittelussa on pyritty välttämään retkeilijöiden yleisesti käyttämiä polkuja.

Saaristossa olevien lampaiden kaulaan on asetettu myös GPS-pantoja. joiden avulla laidunyrittäjät pystyvät seuraamaan lampaiden liikkumista kännykkäsovelluksella. Mikäli pantojen liikehdinnässä havaitaan poikkeamaa tai kameroissa näkyy petoeläimiä, laidunyrittäjä lähtee tarkistamaan tilannetta.

– Suurpetohavainnoista toivotaan ilmoituksia riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle. Etenkin saariston laidunalueiden läheisyydestä tehdyt havainnot ovat nyt tärkeitä, sillä susien epäillään tappaneen lampaita saaristossa toukokuun aikana, suunnittelija Mikko Jokinen Suomen Riistakeskuksesta sanoo.

Alueen petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta www.riista.fi.

Yhteistyö Metsähallituksen, Riistakeskuksen ja Rauman kaupungin kanssa alkoi talvella, kun havaintoja susien liikkumisesta Rauman saaristossa saatiin. Laiduntajien kanssa on pidetty tiiviistä yhteydenpitoa.

Laiduntaminen on tärkeää luonnon monimuotoisuuden hoidossa

Luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppinen hoitaminen on Metsähallituksen mukaan keskeinen keino luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisessä. Perinnebiotoopit vaativat jatkuvaa hoitoa laiduntamalla tai niittämällä.

Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi yhteistyö karjankasvattajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Luonnonlaitumet tarjoavat hyvän vaihtoehdon monelle karja- tai lammastilalle peltolaidunten sijaan.

– Lampaat pitävät hyvää huolta Rauman saariston laidunalueista. Siksi onkin erittäin tärkeää, että laidunnukselle on turvalliset edellytykset ja eläimiä uskaltaa saaristoon kesäisin viedä. Lisäksi on tärkeää muistaa, että koirat tulee aina pitää kiinni suojelualueilla, viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä toteaa.