Rauman kaupungin talousohjelman valmistelutyötä luotsaava ohjausryhmä sai maanantaina 27.5. arvioitavakseen talousohjelman toisen tarkastelukokonaisuuden. Sen keskeistä sisältöä ovat kaupungin oman tekemisen ja hankittavien palvelujen vertailut sekä yhteistyökumppanuuksien hankinnan ja alueellisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen. Palvelujen tuottamis- ja järjestämismallit -työnimellä etenevä tarkastelukokonaisuus etenee nyt kaupunginhallituksen pöydälle.

Tuottamis- ja järjestämismallien pohdinnan tueksi on käyty kaupungin toiminnot läpi ja tehty prosessitarkastelu koko organisaation laajuudelta. Konsernihallinnossa tarkastelussa ovat esimerkiksi Etelä-Satakunnan työllisyysalueen muodostumisen vaikutukset ja toimialoilla on selvitetty poikkihallinnollisia ohjaus- ja tukipalveluprosesseja sekä tiedolla johtamisen edellytyksiä. Meneillään oleva valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus Satakunnassa voi puolestaan vaikuttaa kaupungin asiakaspalvelukokonaisuuteen ja palvelupiste Pyyrmanin tulevaan toimintaan.

Esiselvityksiin saakka ovat edenneet esimerkiksi digitalisaation tehostamisen mahdollistavat modernin tietohallinnon toteuttamismallit, talous- ja palkkahallinnon tulevaisuuden järjestämistavat, organisaatiorakenteita ja johtamista kehittävä yhdessä tekemisen toimintamalli sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat. Ruoka- ja puhtauspalvelujen selvitys vaatii valmistuakseen päätöksiä valmistelussa olevista palveluverkkoratkaisuista, kuten koulu- ja varhaiskasvatusverkosta. Esiselvitysten tavoitteena on ollut erilaisten tuotantotapojen vertailu. Jos jonkun mallin toteutukseen päätetään edetä, tarvitaan vielä tarkempaa selvitystyötä.

Jo tehtyjen selvitysten lisäksi pöydällä on joukko etenkin teknisen sektorin toimintoja, jotka ovat vasta lähdössä esiselvitykseen. Ohjausryhmän kesäkuun kokoukseen mennessä niistä valmistuu tarkempi suunnitelma ja aikataulutus.

– Odotan teknisen sektorin selvityksiltä paitsi tuotantotapojen kartoittamista, myös näkemyksiä toimialan tulevaisuuden kehittämistarpeista, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Ohjausryhmän käsistä on tänä vuonna lähtenyt kaksi isoa valmistelukokonaisuutta. Maaliskuun päätteeksi jatkovalmisteluun lähti tulopohjatarkastelu ja nyt toimialoilla kaksi kuukautta valmistelussa ollut palvelujen tuottamis- ja järjestämismallit -kokonaisuus. Talousohjelman selvitystöistä jäljellä on enää kiinteistö- ja palveluverkkojen tarkastelu, jonka valmistelutyön sisältö ja aikataulu käsiteltiin ja päätettiin antaa toimialoille valmisteluun.

Talousohjelman tekeminen poikkeaa totutusta, sillä se etenee vaiheittain prosessimaisesti ja myös päätöksentekoon asiat tulevat vaiheittain. Samaan aikaan, kun vasta aloitetaan kiinteistö- ja palveluverkkojen tarkastelua, ensimmäisenä liikkeelle lähteneet tulopohjan vahvistamiseen liittyvät asiat ovat etenemässä talousarviovalmisteluun.

– Perusteellisen ja laajan selvitystyön tarkoitus on löytää ne kehittämiskohteet ja tehdä ne uudistukset, joilla taloudenpito olisi pitkällä tähtäimellä kestävää ja investoinnit mahdollistavaa. Päätöksiä tehdään toimenpidekohtaisesti joko virkamiestasolla, valiokunnissa, kaupunginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa sillä perusteella, mikä taho on asiassa toimivaltainen, Poikela kertoo.

Rauman talousohjelmassa tarkasteltavana on kolme kokonaisuutta: tulopohja, palvelujen tuottamis- ja järjestämismallit sekä kiinteistö- ja palveluverkot. Toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron vaikutuksia vuoteen 2027 mennessä. Tulojen lisäämisen, menojen vähentämisen, tuotantotapojen muuttamisen ja palveluverkon tarkastelun rinnalla kaupunkiorganisaation tekemisen painopistettä suunnataan kehittämiseen ja uudistamiseen. Kaupungin toimintaa ja palveluprosesseja halutaan suoraviivaistaa ja modernisoida ja vapauttaa resursseja strategiseen suunnitteluun, jotta kaupunki olisi nykyistä ketterämpi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.