Rauman Vesi on havainnut, että vesijohtoverkostossa on paikantamattomia vuotoja. Vettä kuluu poikkeuksellisen suuri määrä muualle kuin kuluttajien käyttöön.

Rauman Vesi seuraa vesilaitokselta verkostoon pumpattua, vesitornista yöllä verkostoon ja sen eri osiin menevää vesimäärää eri paikoissa olevilla mittareilla, eikä näiden perusteella vuotokohteita ole löytynyt. Oletuksena on, että vesijohtoverkostossa on useita samanaikaisia vuotoja.

Vuotoja etsitään tehostetusti rajaamalla venttiilijärjestelyin pieniä verkoston osia öisin yhdeksi-kahdeksi tunniksi kerrallaan vesikatkon piiriin. Öisistä katkoista ei tiedoteta erikseen.

– Talviolosuhteet hankaloittavat etsintää monella tapaa. Vuotava vesi ei esimerkiksi pääse maanpinnalle jäätyneen maankuoren läpi. Vesijohtovuotojen etsintää suoritetaan pääasiassa vesijohtoventtiileistä vuotoääniä kuuntelemalla. Etsintätyötä hidastavat venttiileiden saavuttaminen lumen ja jään läpi sekä kiinni jäätyneiden venttiilihattujen avaaminen, kunnossapitomestari Samuli Loutti kertoo.

Toistaiseksi vuodot eivät ole aiheuttaneet vedenjakelun häiriöitä. Vuotomäärien kasvaessa niistä saattaa aiheutua äkillisiä häiriöitä, värjääntynyttä vettä tai paineen laskua sekä hallitsemattomia vesikatkoja.

Rauman Vesi pyytää havaintoja myös asukkailta. Mikäli huomaa sulan paikan jossakin, missä sellaista ei yleensä talvisin ole tai muun epäilyn vesijohtovuodosta, tulee soittaa Rauman Veden 24/7-vikapäivystyksen numeroon 02 822 0522. Pienetkin havainnot saattavat olla merkityksellisiä.