Ajankohtaista

Rauman yläkouluissa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota lasten läsnäoloon ja koulussa viihtymiseen

Raumanmeren koulu

Rauman kaupunki on mukana Sitouttava kouluyhteistyö -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää poissaoloja tukemalla oppilaiden kouluun sitoutumista ja koulussa viihtymistä. Rauma osallistuu hankkeeseen osana Satakunnan alueen SATAsky-pilottia. Pilotoinnin tarkoituksena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja rakentaa myönteistä toimintakulttuuria kouluissa.

Rauman yläkouluissa on syksyllä otettu käyttöön läsnäolon vahvistamisen malli, jossa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota lapsen läsnäoloon sekä ennakoivaan työhön, jotta kouluun olisi mukavampi tulla ja siellä viihdyttäisiin paremmin. Valtakunnallisesti koostettu toimintamalli julkaistiin pilotoitavaksi toukokuussa, ja se vakiinnutetaan alueellisesti ja paikallisesti osaksi koulujen toimintaa vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Kouluun lähtemisen pulmat ja poissaolot ovat lisääntyneet

Oppilaiden yleisimmät poissaolon syyt liittyvät sairastamiseen sekä muihin arkisiin tilanteisiin. Poissaolot ja kouluun lähtemisen ongelmat ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet.

– Joskus koulunkäynnissä voi ilmetä haasteita ja poissaolojen takana on isompiakin syitä, joihin olisi tärkeää päästä vaikuttamaan mahdollisimman ajoissa. Jos lapsi on usein poissa, kouluun tulemisen kynnys voi kasvaa, projektikoordinaattori Assi Piilikangas kertoo.

– Kodin ja koulun yhteistyöllä on iso merkitys läsnäolon vahvistamisessa. Koulusta otetaan yhteyttä huoltajaan, jos oppilaalle alkaa kertyä poissaoloja. Yhteydenoton tarkoituksena on varmistaa, että oppilaan koulunkäynti jatkuu toivotusti poissaolojenkin aikana ja tarvittaessa voidaan antaa tukea, Piilikangas jatkaa.

Rauman alueen läsnäolon vahvistamisen malliin voi tutustua osoitteessa peda.net/rauma/oppilashuolto/lasnaolon-vahvistamisen-malli.

SATAsky on osa Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämisohjelmaa. Kehittämistoiminta toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä 126 opetuksen järjestäjän kanssa. Sitouttavassa kouluyhteisötyössä on mukana satoja peruskouluja ympäri Suomea.