Uotilan puukoulun ja -päiväkodin hankesuunnitelma valmistui joulukuun alussa. Sivistysvaliokunta käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan keskiviikkona 14.12.

Uuden koulun ja päiväkodin kokonaisuus sisältää nykyisen Uotilan koulun, Uotilan ja Helkkilän päiväkodit esiopetusryhmineen, iltapäiväkerhon, liikuntahallin sekä itsepalvelukirjaston.

– Rakennus rakennetaan pääosin yksikerroksisena massiivipuusta. Hybridiratkaisuja hyödynnetään rakenneratkaisuissa, joissa niiden käyttö on tarkoituksenmukaista, arkkitehti Leena Joki-Korpela kertoo.

Koulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa hankesuunnitelman mukaan elokuussa 2023. Koulun toiminnan on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2025.

Kustannusarvio noin 24,3 miljoonaa euroa

Hankesuunnitelman liitteenä olevan tilaohjelman ja määriteltyjen tavoitteiden sekä vaatimusten pohjalta on laadittu kustannusarvio, joka toimii hankkeen taloudellisena raamina. Tavoitehinta-arvio koko hankkeen toteuttamiseksi on tällä hetkellä noin 24,3 miljoonaa euroa.

Kustannusarvio pitää sisällään muun muassa irtokalustuksen, keittiön ja ruokasalin laitteistot ja linjastot, prosenttitaiteen, jäähdytyksen ja aurinkosähköjärjestelmän. Arvio ei kuitenkaan sisällä esimerkiksi liikuntavälineistöä ja pienirtaimistoa.

Oppimisympäristö muodostuu soluista ja torialueesta

Oppimisympäristö on niin kutsuttua puoliavointa tilaa, jota on sovellettu muun muassa Pohjoiskehän koulussa. Mallissa hyödynnetään ikäluokkaryhmittäin käytettäviä soluja. Uotilan kaksisarjainen koulu sisältää luokka-asteet 1–6.

– Kunkin solun keskiössä on torialue, jota voidaan käyttää erilaisissa opetustilanteissa, vuorovaikutuksessa sekä muussa tilankäytössä, Joki-Korpela sanoo.

Rakennuksessa tulee olemaan laskennallisesti kokonaisuudessaan noin 375 lasta, joista 50–60 on mukana koulun yhteydessä toimivassa iltapäiväkerhotoiminnassa. Lapsilukumäärässä ovat sekä koulun, esikoulun että päiväkodin lapset.

Koulun yhteyteen valmistuvaan päiväkotiin tulee kuusi varhaiskasvatusryhmää – kaksi esiopetusryhmää, integroitu pienryhmä sekä kolme 1–5-vuotiaiden ryhmää. Päiväkodin lasten laskennallinen määrä on 109.

Henkilökuntaa rakennuksessa tulee olemaan yhteensä noin 55. Koulurakennukseen sijoittuu myös palvelukeittiö.

Hankkeen toteutustavaksi esitetään yhteistoiminnallista KVR-urakkaa. Yhteistoiminnallisessa KVR-urakassa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta.