Ajankohtaista

Valtatie 8:n Rauman ja Eurajoen välisen osuuden parantamisen vaikutuksista keskustellaan työpajassa 13.10.

Henkilöautoliikennettä valtatiellä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt valtatie 8:n suunnitteluhankkeen. Tavoitteena on kehittää valtatietä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta sekä sujuvuutta Rauman seudulla. Kaikille avoin aiheeseen liittyvä työpaja järjestetään torstaina 13.10. klo 17.30 Lapijoen koululla osoitteessa Metsäläntie 2, Eurajoki.

Tilaisuus alkaa tilannekatsauksella ja samalla esitellään tarkentuneet suunnitelmat. Työskentelyvaiheessa jakaudutaan ryhmiin ja pohditaan suunnitelmien vaikutuksia sekä mahdollisuuksia lieventää haittoja. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki.