Rauman Vanhan Raatihuoneen pihassa suoritetaan arkeologiset kaivaukset maanantaista 4.9. alkaen osana restaurointi- ja uudisrakennushanketta. Tutkimusten on tarkoitus valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Raatihuoneen pihapiirissä toteutettiin koetutkimukset 29.5.–2.6. Niiden avulla selvitettiin pihan kulttuurikerroksia. Löydöksistä koostettiin raportti, joka toimitettiin Museovirastolle.

– Museoviraston lausunnossa todetaan, että koko piha-alueella tulee suorittaa arkeologiset tutkimukset ennen hankkeen rakennusvaihetta. Raatihuoneen piha uusitaan käytännössä kokonaan ja sen toiminnallisuutta parannetaan, museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kupari kertoo.

Tuleva uudisrakennus kattaa ison alan nykyisestä piha-alueesta, ja sen rakentamisen jälkeen alapuolelle jäävän maan tutkiminen on mahdotonta.

– Pihapiiriin tehdään myös taloteknisiä kaivantoja, minkä vuoksi tutkimukset on selkeintä toteuttaa koko piha-alueella, arkkitehti Minna Linnala sanoo.

Arkeologiset kaivaukset toteutetaan Muuritutkimus Oy:n filosofian tohtori Kari Uotilan johdolla.

Kaivosta ja mukulakiveyksen laajuudesta toivotaan lisätietoja

Jatkotutkimuksissa saadaan mahdollisesti lisätietoa muun muassa tonttijaosta ja paikalla olleista rakennuksista.

– Tässä vaiheessa tiedämme, että Raatihuoneen takapihalla on sijainnut kaivo. Odotamme innolla, löytyykö sen paikka kaivauksissa ja millaisia rakenteita siitä on säilynyt. Mikäli kaivosta on riittävästi ehjiä jäänteitä näkyvissä, se olisi hyvä saada tulevaisuudessa säilytettyä ja näkyviin, Risto Kupari kertoo.

Pihasta löydettiin koekaivauksissa mukulakiveys, joka pyritään soveltuvin osin palauttamaan pihan pintamateriaaliksi.

– Arkeologisessa kaivauksessa mukulakiveyksen laajuus saadaan selvitettyä ja kivet otetaan talteen. Koko pihaa ei voida esteettömyyssyistä latoa mukulakivillä, joten alueelle tehdään myös helpommin kuljettavia käytäviä, Kupari sanoo.

Museopuutarhaan ei pääse varsinaisten kaivausten aikana, mutta Raatihuoneen sisätilat ovat normaalisti avoinna museokävijöille.

– Kaivausalueelle voidaan tarvittaessa järjestää katsantokäyntejä alueen asukkaille. Tällaiset ryhmäkäynnit sovitaan ja suunnitellaan erikseen, Minna Linnala sanoo.

Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe käynnistynyt

Vanhan Raatihuoneen restaurointi- ja uudisrakennushankkeen toteutussuunnitteluvaihe on käynnistynyt. Kun arkeologiset tutkimukset valmistuvat, Rauman kaupunki hakee uudisrakennukselle poikkeamislupaa Vanhan Rauman rakennuskiellosta johtuen.

– Poikkeamislupahakemus on tarkoitus laittaa vireille syys-lokakuussa, Linnala lisää.

Raatihuoneen varsinaiset restaurointityöt ja uudisrakennuksen rakentaminen alkavat syksyllä 2024. Uudisrakennukseen sijoitetaan muun muassa vesi- ja viemäriputkituksia vaativat tilat, kuten henkilökunnan sosiaali- ja taukotila, työtila, varastotilaa sekä esteetön yleisö-WC.