Ajankohtaista

Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma -hanke käynnistyy kyselyllä

Rauma ilmakuva kanalista

Mitkä asiat ovat niin raumalaisia, että niiden tulisi olla asukkaiden ja matkailijoiden saatavilla aina? Millaiset tapahtumat piristäisivät pimeää syksyä? Miten ja missä pitsi voisi näkyä ympäri vuoden? Miten tieto tapahtumista ja palveluista saavuttaisi yhä useamman? Tervetuloa ideoimaan!

Rauman kaupunki on käynnistänyt Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma -hankkeen, joka toteutetaan 1.6.2022–31.12.2024. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelman kautta. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti matkailu-, kulttuuri-, taide- ja luovien alojen toimijat.

Tavoitteena on vahvistaa Rauman ympärivuotista vetovoimaa tuomalla paikallisuuksiin pohjautuvia elämyksiä ja palveluita näkyville ja ostettaviksi uusilla tavoilla. Hankkeen aikana määritellään Rauman vetovoimakaudet toiminnan ja tuotteistuksen kehittämiseksi.

Hanke käynnistetään kaikille avoimella kyselyllä, jolla kartoitetaan asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden ideoita ympärivuotisen tapahtumatarjonnan kehittämiseksi. Lisäksi kyselyllä selvitetään näkemyksiä raumalaisuutta ilmentävistä asioista ja tuotteista, tapahtumien saavutettavuudesta sekä tiedotus- ja markkinointikäytännöistä. Kysely on avoinna 22.8.–4.9.2022. Kyselyn tulokset esitellään syksyn aikana.

Kysely löytyy osoitteesta https://link.webropolsurveys.com/S/142F895411DD74DB.