Rauman rahasto

Rauman rahasto on perustettu 1988 ja sen tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita.

Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina yli kuusi miljoonaa euroa. Rauman rahasto on yksi seitsemästätoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta.

Alfred Kordelinin säätiön Rauman rahasto.

Hakeminen

Yhteystiedot

Rauman rahaston asiamies

Leila Stenfors

Puh. 044 403 7746
leila.stenfors@rauma.fi