Hakemuksen sisältö ja liitteet

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:

  • toimintakertomus
  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma
  • toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista

Avustuksen hakeminen

Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä ja hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kaupungin myöntämien yhteisöavustusten ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustusten hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisenä, paperinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Rauman kaupunki, Kaupunginhallitus, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2 A.

Lisätietoja antaa

  • Rantala Janne