Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Voit tehdä kuntalaisaloitteen valtakunnallisen aloitepalvelun kautta. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista. Aloite voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mihin aloitteellasi haluat vaikuttaa.

Viimeistään kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta saat tiedon sen arvioidusta käsittelyajasta. Vastauksen aloitteeseesi saat sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun.

Aloitteesi ei vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille. Aloitteessa tulee kuitenkin käydä selväksi aloitteen tekijän täydellinen nimi ja osoite.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Tausta

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Lisätiedot