Arvioinnin kriteerit

Toteutettavan idean, ehdotuksen tai hankkeen tulee

 • noudattaa Suomen lakia ja olla Rauman kaupungin arvojen ja strategian mukainen
 • olla kaupungin toimivallassa
 • hyödyttää useita ihmisiä
 • lisätä yhteistyön mahdollisuuksia eri tahojen välillä

Toteutettava idea, ehdotus tai hanke

 • ei voi olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin muiden voimassa olevien päätösten vastainen
 • voi olla osa laajempaa hanketta tai se voidaan toteuttaa yhdessä muiden tahojen kanssa
Osallistuva budjetointi.

Osallistuvan budjetoinnin kautta

 • voidaan osallistaa ja tehdä talkootyötä
 • voidaan rahoittaa toimintaa tai palveluja, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia
 • ei voi palkata vakituista henkilökuntaa
 • ei voi hakea yleisavustusta kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten järjestölle tai yritykselle

Muita kriteereitä

 • Jos ehdotukselle on jo varattu rahoitus kaupungin talousarviossa, se ei etene äänestykseen.
 • Rauman kaupunki vastaa äänestyksessä valittujen ehdotusten toteutuksesta yhdessä idean esittäjien kanssa. Toteutuksissa suositaan kuitenkin ehdotuksia, joissa tehdään yhteistyötä yhteisöjen, yritysten tai asukkaiden välillä.
 • Ehdotukset pitää pystyä toteuttamaan vuoden 2024 loppuun mennessä.