Kaupunginhallituksen toimivalta ja tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä ja kaupungin hallintosäännössä. Kaupunginhallitus ohjaa yhdyskunnan kehittymistä sekä huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus ohjaa lautakuntien ja virastojen toimintaa sekä seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kokoontuminen

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka maanantai lukuun ottamatta kaupunginvaltuuston kokouspäiviä.

Pöytäkirjan nähtävänä pitopaikka

Konsernipalvelut, tieto- ja asianhallintapalvelut, Kanalinranta 3

Pöytäkirjan nähtävänä pitoaika

Seuraavan kokouksen jälkeinen tiistai

Linkit