Valtuusto päättää

 • toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • hallinnon järjestämisen perusteista
 • talouden ja rahoituksen perusteista
 • kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

Valtuusto valitsee

 • jäsenet kunnan toimielimiin
 • tilintarkastajat

Valtuusto hyväksyy

 • talousarvion
 • tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta

Pöytäkirja nähtävänä

 • Konsernipalvelut, tieto- ja asianhallintapalvelut, Kanalinranta 3
 • kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä perjantaina

Valtuustoryhmät

Paikkajakauma
Puheenjohtajat

Valtuuston sihteeri

 • Salo Sari