Ostolaskut

Rauman kaupungin ostolaskuaineisto sisältää kaupungin toimialojen, taseyksiköiden ja liikelaitosten palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, muiden hyödykkeiden sekä investointien kirjanpidon ostolaskurivit.

Tiedot on koostettu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä. Raportilla näkyvät eurosummat ovat arvonlisäverottomia.

Ostolaskutiedoista on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut. Aineistossa ovat mukana ulkoisella rahoituksella rahoitetut hankinnat.

Aineistoa on tarvittaessa rajattu tietosuoja- ja liikesalaisuussyistä.

Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta.

Ostolaskutiedot

Lisätietoja antavat

  • Seppänen Henri

  • Varis Tuula