Tapahtuman kokonaisturvallisuudesta vastaa tapahtumajärjestäjä

Tapahtumasta laaditaan kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja, jos tapahtumasta voi aiheutua erityistä vaaraa yleisölle tai sivullisille. Esimerkiksi tapahtumista, joissa on suuri yleisömäärä, jotka järjestetään uimarannan tai muun vesialueen välittömässä läheisyydessä tai joissa yleisö voi itse osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, pitää laatia turvallisuusasiakirja. Tapahtumajärjestäjä on vastuussa tapahtuman kokonaisturvallisuudesta ja siksi turvallisuusasiakirjat pitää pyytää myös niistä alihankkijoiden toteuttamista ohjelmapalveluista, joita tarjotaan asiakkaille tapahtuman osana, esimerkiksi ratsastus- ja kiipeilypalveluista ja tivoleista.

Turvallisuusasiakirjan voi yhdistää esimerkiksi tapahtuman pelastussuunnitelmaan. On kuitenkin huolehdittava siitä, että turvallisuusasiakirja täyttää sille asetetut vaatimukset silloinkin, kun se on yhdistetty muuhun turvallisuussuunnitelmaan.

Turvallisuusasiakirjassa kuvataan kyseessä olevan kuluttajapalvelun toteutusta, vaaroja ja turvallisuustoimenpiteitä. Kuluttajaturvallisuutta valvovan viranomaisen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, sivulta löytyvät ohjeet turvallisuusasiakirjan laatimiseksi.

Turvallisuusasiakirja laaditaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Asiakirja on ensisijaisesti palveluntarjoajan oma työkalu, eikä viranomaisia varten tehty dokumentti. Turvallisuusasiakirja pitää toimittaa Tukesiin vain, jos Tukes sitä erikseen pyytää.

Tapahtumajärjestäjä on velvollinen tekemään tapahtuman vakavista tapaturmista ja vaaratilanteista ilmoituksen Tukesiin.