Vastuullinen tapahtumajärjestäjä huolehtii saavutettavuudesta, tapahtumaturvallisuudesta, ympäristöstä, paikallisyhteisön hyvinvoinnista ja on myös tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäjä.

Tapahtuman suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Järjestäjä on vastuussa kävijöiden turvallisuudesta, tapahtumapaikan viihtyisyydestä ja toimivuudesta. Tapahtuma on pyrittävä järjestämään niin, että ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän. Tämän osion alasivuille on nostettu esiin yksityiskohtia ja konkreettisia vinkkejä, jotka huomioimalla teet tapahtumastasi erilaiset kävijät ja tapahtumaympäristön huomioivan.

Onnistuneen tapahtuman salaisuus on huolellisessa valmistautumisessa. Vinkit on koottu helpottamaan tapahtuman suunnittelutyötä.