Tapahtuman turvallisuussuunnitelma toimitetaan Rauman poliisiasemalle yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä ja pelastussuunnitelma Satakunnan pelastuslaitokselle, Rauman paloaseman palotarkastajille. Suunnitelmat voi yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, kunhan siinä on huomioitu kummankin viranomaisen vaatimukset. Tapahtuman järjestäjä on vastuussa kaikista tapahtuman toiminnoista ja palveluista, vaikka ne tuottaisi jokin ulkopuolinen taho. Kaikkien tapahtuman toimintojen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sisällytetään koko tapahtumaa koskeviin suunnitelmiin.

Turvallisuussuunnitelma sisältää

  1. selvityksen tapahtuman luonteesta
  2. riskianalyysin (riskien arviointi ja ennakointi)
  3. suunnitelman järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella
  4. tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot.

Pelastussuunnitelma laaditaan seuraavissa tilanteissa

  1. tapahtuman yleisömäärä on yli 200 henkilöä
  2. tapahtumassa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Tapahtuman pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. Pelastussuunnitelmassa tapahtuman järjestäjä arvioi tapahtumaan liittyviä riskejä ja kuvaa niihin liittyviä pelastustoimia, toimintaohjeita ja nimeää yhteyshenkilöt. Pelastussuunnitelman laatimisen lisäksi tapahtuman järjestäjän on huolehdittava myös, että tapahtuman henkilöstö ja tapahtumassa toimivat ja työskentelevät ovat perehtyneet suunnitelmaan.

Jos tapahtuma järjestetään tilassa, johon on laadittu kiinteistön pelastussuunnitelma, mutta se ei huomioi kyseistä tapahtumaa, tulee tapahtuman järjestäjän laatia tapahtumalle oma pelastussuunnitelma.