Lonsi

Omakotialue lähellä keskustaa ja palveluita, viihtyisä, yhtenäinen arkkitehtuuri Lonsin alue kertoo työväenasuinhistoriasta ja samalla paikallisen metsäyhtiön toiminnasta 1910- luvulta 1940-luvulle.

Kaupunkirakenteellisesti alue on yhtenäinen puutaloalue. Arkkitehtonisesti Lonsin erikoisin piirre ovat yhteen liitetyt omakotitalot. Alue sijaitsee noin 1,3 kilometriä keskustasta länteen.

Nummi

Vanha Rauma, Onnela, Nummen alue ja tämän eteläpuolella oleva Asevelikylä kertovat yhdessä puurakentamisen raumalaisesta ja suomalaisesta historiasta 1700-luvulta 1950-luvulle saakka.

Nummi on edustava esimerkki oman aikansa tyypillisistä suomalaisista asuinalueista. Nummen alue on yhtenäinen samanaikaisen rakentamisen, yhtenäisten suunnitelmien ja materiaalien ansiosta. Alueen rakenne ja rakennuskanta – kadut, tontit, asuinrakennukset, pihat ja ulkorakennukset – ovat säilyneet rakentamisaikansa mukaisina, eheinä ja yhtenäisinä.

Asevelikylä

Nummen eteläpuolella Asevelikylässä, puiset, usein rapatut, asuinrakennukset ovat yleensä Helena Vainion 1953-54 suunnittelemia. Katujen nimistö, kuten Kollaankatu, viittaa alueen syntyhistoriaan.

Asuinrakennukset sijaitsevat pääty kadulle päin. Ne ovat muodoltaan tyypillisiä niin sanottuja rintamamiestaloja ja keskenään hyvin samanlaisia.

Onnela

Onnelan korttelirakenne ja rakennuskanta on säilynyt pitkälle alkuperäisenä. Alue kertoo merkittävältä osin Rauman suunnitteluhistoriasta ja kaupungin asemakaava-alueen ja asutuksen laajentamistoimista 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Onnelan historiallista arvoa nostaa sijainti Vanhan Rauman kupeessa – alueen voidaan katsoa olevan osa vanhan kaupungin historiallista kokonaisuutta: Onnelan rakentamisen tapa jatkoi Vanhan Rauman pitkää perinnettä.

Asuinrakennukset on tarkoitettu usean perheen käyttöön ja ne on sijoitettu katujen varsille, usein tontin kulmaan vinkkelirakennuksena. Alueen pohjoisosan huvilatyyppiset asuinrakennukset poikkeavat muista taloista.

Ota

Otan alue sijaitsee keskustan lounaispuolella lähellä Fåfängan ja Petäjäksen meren rannalla sijaitsevia virkistysalueita. Alueella on useita hyvin yhtenäisesti rakentuneita jälleenrakennuskauden asuinalueita ja tehtaiden työntekijöille rakennettuja alueita. Syväraumankatu muodostaa kaupunkimaisesti rakentuneen akselin, jonka takaa molemmin puolin katua löytyy viehättäviä yhtenäisiä pientalo- ja pienkerrostalokokonaisuuksia.

Yhtenäisyys perustuu tehtaiden toimintaan. Alue on rakentunut kerralla valmiiksi alkuperäisen kaavan mukaisesti käyttäen tyyppipiirustuksia. Korjausrakentamista on ohjattu 1980-luvulta lähtien. 3. kaupunginosa kertoo Rauman teollisuuden, ennen kaikkea Hollming Oy:n asutushistoriasta. Alue muodostuu keskenään erilaisista, arkkitehtonisesti laadukkaista ja kaupunkikuvallisesti merkittävistä pienistä kokonaisuuksista; raumalaista asuntoarkkitehtuuria 1910-luvulta aina 2000-luvulle.

Syväraumankadun varren kerrostalot

Syväraumankatu on yksi Rauman urbaaneimmista kaupunkitiloista. Kadulla on raumalaisittain monumentaalista kerrostalorakentamista 1950-luvulta 2000-luvulle. Syväraumankadun ja Raumanmerenkadun pohjoisosassa on kuuden 1960-luvulla valmistuneen seitsenkerroksisten asuintalojen kaupunkikuvallisesti merkittävä kokonaisuus.

Sonnihaka

Sonninhaan alue sijaitsee noin 1,5 km keskustasta luoteeseen, lähellä Otanlahden rannalla sijaitsevan Fåfängan virkistysalueen tuntumassaAluetta alettiin toteuttaa 1940-luvulla omakotitaloalueeksi. Sonnihaan alue kertoo Rauman teollisuuden asutushistoriasta, ennen kaikkea Ammus Oy:n, Sytytin Oy:n ja Lönnströmin toimesta rakennetuista työväen asunnoista. Alueen rakennukset ja kaupunkirakenne ovat säilyttäneet pitkälti alkuperäistä asuaan ja ilmettään.

Sonnihaan talot ovat 1½-kerroksisia lautavuorattuja, alkujaan kaksiasuntoisia. Talon molemmissa päädyissä on avokuisti. Alueelle on ominaista rakennusten samanlaisuus ja sarjallisuus sekä katukuvan yhtenäisyys ja tasapainoisuus. Sarjana talot ovat enemmän kuin osiensa summa.

Männistö

Vajaa kilometri keskustasta luoteeseen. Kortteli on rakennettu ruutuasemakaavan mukaisesti 1900-luvun alussa. Korttelin yksikerroksiset puurakennukset muodostavat joka suuntaan yhtenäiset julkisivut.

Työväen asunto-osakeyhtiö Männistön rakentaminen oli ensimmäisiä 1900-luvun alussa työväestön asuntopulan helpottamiseksi suoritettuja toimenpiteitä Raumalla. Tämä johti Asunto-osakeyhtiö Rauhan perustamiseen nykyiseen Männistöön ja siitä tuli ensimmäinen raumalainen työväenasunto-osakeyhtiö.

Kohde kertoo Rauman kaupunkisuunnittelun historiasta ja työväestön asuinhistoriasta. Arkkitehtonisesti kohde muodostaa paikallisesti korkeatasoisen ja pitkälti alkuperäisen ilmeen säilyttäneen kokonaisuuden.

Urheilukatu ja Saaristokatu

Hollming Oy rakennutti työntekijöilleen kahdeksan kaksikerroksista puukerrostaloa Urheilukadun ja Saaristokadun varteen 1946-1949. Talot sijaitsevat kaikki pääty kadulle päin. Ne ovat satulakattoisia ja peiterimalaudoitettuja. Pihat on aidattu pensas- ja verkkoaidoin.

Puukerrostalojen lisäksi Urheilukadun varteen valmistui 1949 myös Hollmingin rakennuttamina kolme rapattua kerrostaloa. Aiemmin kadun varteen oli vuonna 1949 valmistunut KK:n asunto-osaston suunnittelemia ja Hakan rakentamia rapattuja kerrostaloja.

Tämä pieni kerrostalomiljöö sai alkunsa asuntopulasta.

Sinisaari

Keskusta-alueen lounaispuolella, vajaa kilometri torilta, koostuu toisiinsa yhdistetyistä ja erillisistä 3-7–kerroksisista taloista, jotka rajaavat suojaisia sisäpihoja. Autoille on varattu pysäköintialueet lähelle katuja, jolloin korttelien keskiosiin jää yhteinen puistoalue.

Alue on rakentunut suhteellisen lyhyen ajan kuluessa 1974-1977 ja on siksi rakennustavaltaan hyvin yhtenäinen, joskin jotkin myöhemmät alueen luonteeseen sopimattomat muutokset heikentävät yhtenäistä ilmettä. Talot ovat rakentamisajalleen tyypillisiä.

Alueen sijainti on hyvä lähellä keskustaa ja palveluita. Vieressä on myös luonnontilaista metsää ja laaja urheilualue.

Tarvonsaari

Rauman keskustassa kaikki palvelut ovat lähellä. Myös suuret marketit ovat keskusta-alueella ja kävelytäisyydellä. Kevyenliikenteen yhteydet ovat hyvät ja etäisyydet lyhyitä.

Keskusta-alueella asuminen painottuu pientalomaiseen asumiseen Vanhan Rauman, Kukonkarin, Onnelan, Nummen ja Pormestarinhaan alueilla. Kerrostaloasuminen painottuu ydinkeskustaan ja Tarvonsaaren alueelle, jotka edustavat kerrostaloalueita eri vuosikymmeniltä.

Arkkitehtonisesti Rauman keskustaajama on Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä kaupungin rakennettu ympäristö antaa katkeamattoman läpileikkauksen maamme arkkitehtuurista 1700-luvun alusta aina uudelle vuosituhannelle saakka.

Kalliokadun puutalot

Kokonaisuus on säilyttänyt paljon alkuperäistä ilmeettään niin rakennushistoriallisesti kuin yhdyskuntasuunnittelunkin kannalta. Historiallisesti kohde kertoo Rauman kantakaupungin laajentumisesta ja rakentumisesta 1900-luvun alussa.

Ilvaninkadun ja Satamakadun kerrostalot

Rauman modernia asuinarkkitehtuuria edustavat 7-kerroksiset ja niihin liittyvät matalammat 1950-luvun 3-kerroksiset talot ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. Korkeilla kerrostaloilla on merkittävää kaupunkikuvallista arvoa Satamakadun varrella.

Pormestarinhaka

Pormestarinhaka on keskustan kaakkoispuolella, vajaan kilometrin torilta, sijaitseva asuinalue. Rakennukset ovat tyypillisiä toisen maailmansodan jälkeisiä 1½-kerroksia rapattuja tai lautavuorattuja omakotitaloja.

Pormestarinhaan alue liittyy Rauman voimakkaaseen väestönkasvun kauteen 1940- ja 1950-luvuilla.

Kukonkari

Kukonkari on ydinkeskustan tuntumassa, Vanhan Rauman pohjoispuolella. Alueen rakennuskanta on pääasiassa 1950-luvun omakotitaloja, jotka useimmat on sijoitettu pääty katuun päin. Luostarinkadun itäosassa on lisäksi 1960-luvulla valmistuneita rivitaloja. Yhtenäistä ilmettä alueelle tuovat lisäksi omakotitalojen roiskerapatut ja vaaleanruskeat seinäpinnat sekä sementtitiilikatot. Tyypillisiä yksityiskohtia omakotitaloissa ovat metalli- ja puurakenteiset kuistit ja parvekkeet.

Aluetta on kutsuttu aikoinaan myös ”kirkonkyläksi”.

Kukonkarin omakotitalot ja rivitalot ovat aikansa tavallista laadukkaampaa raumalaista arkkitehtuuria. Alueen historia kertoo myös Rauman kaupungin vahvasta kasvusta ennen kaikkea 1950-luvulla.

Komppi

Komppi sijaitsee vajaa 3 kilometriä torilta länteen, sataman tuntumassa, Kompinlahden pienvenesataman vieressä. Alueella sijaitsee 16 puista tyyppitaloa, kahta talotyyppiä, ja yksi entinen huvilarakennus. Tyyppitalot ovat hirsirakenteisia ja ne edustavat tyylillisesti lähinnä jugendia. Kohteisiin on toteutettu yksilöllisiä muutoksia vuosikymmenten aikana, mutta kohteet tunnistaa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Albert Richardtson suunnitteli 1919 Kompin saaren sekä asuinalueet että rakennukset. Kohteet valmistuivat ikkunalasitehtaan työläisille. Saarella asuneet lasinpuhaltajat olivat kansainvälistä väkeä; pohjoismaisten puhaltajien lisäksi oli muun muassa saksalaisia, puolalaisia ja flaameja.

Kompin alue kertoo Rauman teollisuuden, sataman ja sen maantieteellisten muutosten sekä kaupungin alkuvaiheen työväenasutuksen historiasta. Se, että Komppi on ollut saari ja tullut teollisuuden ympäröimäksi pienalueeksi, tekee kohteesta historiallisesti poikkeuksellisen arvokkaan.

Tornelankuja

Tornelankuja on vajaan kilometrin päässä torilta itään, Ankkalammenpuiston tuntumassa. Tornelankujan länsipuolella olevat viisi 1960-luvun kerrostaloa ovat julkisivuiltaan pääasiassa slammattuja, asbestisementtilevyvuorausta sekä betonipintaa. Poikkeuksen muodostaa

Tornelankujan ja Steniuksenkadun kulmauksessa oleva peltivuorattu talo. Kohteet on sijoitettu maastoon väljästi 1960-luvun funktionalististen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Tornelankujan toisella puolella on kolme 1950-luvun rivitaloa, joiden julkisivuina on rappaus ja punatiili. Tornelankujan 1950- ja 1960-luvuilla toteutettu asuinalue on säilynyt sekä kaupunkirakenteen että arkkitehtuurin osalta alkuperäisenä.

Kanavakatu

Kanavakatu sijaitsee keskustassa Kanalin varressa. Kaavahistoriallisesti alue pohjautuu Harald Andersinin vuonna 1922 laatimaan kaavakarttaan. Siellä kohdealue sijaitsi pääosin Kärppä-korttelissa nro 13, mutta osin myös Näätä-korttelissa nro 12.

Kanavakadun varren historiallisen ytimen muodostavat 1950-luvulla valmistuneet kaksikerroksiset pienkerrostalot, joiden joukkoon on toteutettu näihin sopeutuvaa uudisrakentamista.

Holran kortteli

Holran korttelin löytää Keskuspuiston varresta. Kortteli muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kertoen raumalaisesta funktionalistisesta kaupunkikeskustasuunnittelusta. Korttelin 225 historia ulottuu vuoden 1896 G. Idströmin laatimaan asemakaavaan. Siinä kortteli sai pitkälti nykyisen muotonsa ja linjauksensa.

Hollming Oy osti kaupungilta vuonna 1949 Valtakadun, Seminaarinkadun ja Puistokadun eli nykyisen Satamakadun rajaaman korttelin tontit. Holran kuusikerroksinen rakennus tehtiin mukaillen viereisiä Antero Pernajan vuonna 1949 suunnittelemia ja vuoden 1950 aikana rakennettuja rakennuksia, Asunto Oy Holran kohteita.

Vanha Rauma

Vanha Rauma on kaupungin sydän. Katuverkko on peräisin keskiajalta, yksikerroksiset puurakennukset ovat ainoita kokonaisina säilyneitä puukaupunkialueita.

Vanha Rauma on samanaikaisesti elinvoimainen kaupunkikeskusta ja maailmanperintökohde. Alue on katuverkkoineen, kortteleineen, tontteineen ja rakennuksineen yksi kauneimmista ja laajimmin säilyneistä puukaupungeista. Ainutlaatuiseksi alueen tekee juuri se, että se on ollut koko olemassaolonsa ajan kaupungin keskusta ja sydän.

Vanha Rauma rakentuu erikokoisista, eri materiaaleista, eri aikaan ja eri suunnitteluihanteiden mukaan rakennetuista taloista. Kaupunkikuva on vaihteleva ja monimuotoinen, ihmisen mittakaavan mukainen kokonaisuus, jossa näkyvissä on satoja vuosia kaupungin historiaa. Meren läheisyys on vaikuttanut Rauman kaupunkikuvaan loittonevan rantaviivan lisäksi merenkulun ja sen tuoman vaurauden kautta.

Pidesluoto

Fåfängan virkistysalueen ja Poroholman eteläpuolella olevan Pidesluodon etäisyys keskustasta on noin 1,5 km. Alueella sijaitsee 1940- ja 1950-luvuilla valmistuneita omakotitaloja ja niiden talousrakennuksia. Vanhimmat kohteet ovat yksikerroksisia omakotitaloja. Uudemmista osa on joko yhdenperheen tai useamman perheen 1 ½ -kerroksisia omakotitaloja. Rakennukset on vuorattu pääosin joko rappauksella tai pystylaudoituksella.

Pidesluoto kertoo osaltaan Rauman vahvasta kasvusta 1940- ja 1950-luvuilla, mikä taas liittyy kaupungin teollisuuden kasvuun. Näin Pidesluoto kertoo osaltaan myös raumalaisesta työväen asuinhistoriasta.