Kaavoituskatsaus 2024

Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista hankkeista kunnassa. Katsaus esittelee vuoden aikana suunnittelutyön alla olevat kaavahankkeet, jotka etenevät oman osallistamisprosessin ja päätöksenteon valmisteluaikataulun mukaisesti.

Tärkeitä suunnittelukohteita vuonna 2024 Raumalla ovat mm. Vanha-Lahden osayleiskaava, Vanha Rauman asemakaavamuutos sekä Järviluodon ja Lakarin alueen asemakaavamuutokset. Myös Äijänsuon Urheilukeskuksen alueen kaavamuutostyö on käynnistynyt.

Kaavoituskatsauksessa on esillä 7 osayleiskaavaa ja 25 asemakaavaa, joista suurin osa on jo käynnissä olevia hankkeita.

Kaavoituskatsaus sähköisessä muodossa

Rauman kaupungin Kaavoituskatsaus julkaistaan Rauman kaupungin nettisivuilla, josta löytyvät linkit vireillä oleviin asema- ja osayleiskaavoihin. Kaavoituskatsauksessa esitetyt kaavat on kuulutettu vireille 8.2.2024.

Jokaisella kaavahankkeella on oma sivu, mistä löytyy kyseisen kaavan ajankohtaiset materiaalit ja mahdolliset selvitykset.

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus

Satakuntaliiton kaavoituskatsauksessa esitellään Satakuntaliitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavat toimenpiteet maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 15 §) mukaisesti. 

Viimeisimmän Satakuntaliiton kaavoituskatsauksen voi avata tästä linkistä: Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2024.