Karttatuotteiden tuottaminen

Kiinteistö- ja mittaustoimi ylläpitää Rauman kaupungin pohjakarttaa ja tuottaa paikkatietoaineistoja kaupungin alueelta. Karttatuotteita on mahdollisuus tilata kaupungin asiointipalvelusta.

Aineistot toimitetaan halutussa koordinaatistossa, oletuksena Rauman kaupunki käyttää ETRS-GK22 koordinaatistoa. Valtion organisaatiot käyttävät tavallisesti ETRS-TM35 koordinaatistoa.

Karttapalvelu

Kaupungin karttapalvelusta löydät Rauman virallisen opaskartan ja osoitekartan lisäksi kunnan ilmakuvan ja kaavoituskartat kaavamääräyksineen. Karttojen lisäksi palvelusta löytyy tiedot teiden talvikunnossapitoalueista, Rauman pysäköintiaikavyöhykkeistä, liikuntapaikoista ja -reiteistä.

Osoitteet

Kaavoitetuilla alueilla katujen ja teiden nimet määritetään asemakaavassa. Asemakaavoittamattomilla alueilla tien nimen vahvistaa tekninen valiokunta.

Kiinteistö- ja mittaustoimi ylläpitää yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa kaupungin osoitejärjestelmää. Osoite annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille, sekä tarpeen mukaan myös muillekin kohteille. Osoite muodostuu tien-/kadunnimestä sekä osoitenumerosta.

Kaavojen tai tiestön uudistumisen takia saattaa ilmetä tarve muuttaa osoitteita. Kiinteistö- ja mittaustoimi lähettää tällöin asianomaisille kiinteistöille sekä viranomaiselle ilmoituksen osoitteen muuttumisesta.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Raumalla on käytössä ETRS-GK22 tasokoordinaattijärjestelmä ja N2000 korkeusjärjestelmä.

  • Kivimäki Päivi

  • Samuli Toivonen

  • Posio Vesa