Maanhankinta ja tonttien myynti

Maanhankinta ja tonttien myynti

Rauman kaupungin maanhankinta on osa kunnan yleistä maapolitiikkaa, jolla turvataan kohtuuhintaisen maan saatavuus tulevaisuuden asunto- ja yritysrakentamisen tarpeisiin.

Raumalla ensisijainen maanhankintamuoto on vapaaehtoinen kauppa.

Yksittäisissä kohteissa kaupunki voi kuitenkin joutua käyttämään etuosto-oikeutta tai lunastusmenettelyä.

Kaupungin maakaupat päättää kohteen arvosta ja kaavoitustilanteesta riippuen seuraava viranhaltija (asuin- ja yritystonttien myynti) tai päätöselin (raakamaanhankinta ja myynti):

  • maankäyttöinsinööri (yritystontit)
  • maanmittausinsinööri (kerros- ja rivitalotontit)
  • maankäyttöasiantuntija (omakotitontit)
  • kaupunginhallitus
  • kaupunginvaltuusto

Raumalla etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää maanmittausinsinööri ja käyttämisestä kaupunginhallitus. Mikäli Rauman kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoittaa se päätöksestä ostajalle ja myyjälle. Lisäksi kaupunki ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämisestä Maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa kaupasta.

Rauman maapoliittiset linjaukset

Tarkempaa tietoa Rauman maapoliittisista linjauksista löytyy Rauman kaupunginvaltuuston 2024 hyväksymästä maapoliittisesta ohjelmasta.

Lisätietoja antavat

  • Asikainen Ari-Pekka

  • Palmulaakso Mika

  • Harjanne Irina