Rauman kaupungin maanvuokrauksen periaatteet

Rauman kaupungin omistamat tontit ja rakennuspaikat vuokrataan yleensä 30-60 vuodeksi. Vuokraoikeus voidaan pääsääntöisesti siirtää kaupunkia kuulematta kolmannelle. Vuokralaisella on muutamia kohteita lukuun ottamatta oikeus ostaa tontti omakseen, kun tontin maanvuokrasopimuksessa tarkoitettu rakentamisvelvoite on täytetty.

Oletko myymässä tai ostamassa rakennusta, joka on kaupungin vuokratontilla? 

Kaupungin vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen luovutuksen, esimerkiksi kaupan jälkeen uuden vuokralaisen tulee hakea vuokraoikeuden siirron kirjaamista omiin nimiinsä Maanmittauslaitokselta. Siirtoa tulee hakea Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa siirtoasiakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien.

Vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen kaupan yhteydessä on myyjän ja ostajan sovittava keskenään maanvuokralaskujen maksamisesta. Kaupunki ei jaa laskuja erillisiksi laskuiksi. Laskun voi maksaa, vaikka se olisi tullut edellisen vuokralaisen nimellä. Lasku tulee maksaa siinä näkyvällä viitenumerolla.

Uuden vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokraoikeuden siirrosta kaupungille kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset allekirjoitetuista siirtoasiakirjoista.

Vuokraoikeuden siirto ilmoitetaan maankäyttöasiantuntija Irina Harjanteelle.

Vuokraoikeuden siirrossa on samat käytännöt yritysasiakkaille ja yksityishenkilöille.

Maanvuokran laskutus

Rauman kaupunki laskuttaa maanvuokrat vuokrasopimuksen mukaisesti.

Jos haluat muuttaa laskutusosoitetta, eräpäivää tai kysyä laskutuksen perusteista, ole yhteydessä maankäyttöasiantuntija Irina Harjanteeseen sähköpostitse.

Maksupäivän siirto

Maksuaikaa myönnetään ja maksusuunnitelma tehdään seuraavin ehdoin:

– ennen laskun eräpäivää

– ja sinulla ei ole aiempia laskuja avoinna

– ja et ole siirtänyt kyseisen laskun maksupäivää aiemmin.

Pyynnöt maanvuokralaskutuksen muutoksiin haetaan siten, että maanvuokralaskutusta koskevasta pyynnöstä ilmenee seuraavat tiedot:

  1. Laskun numero
  2. Laskun viitenumero
  3. Tontin vuokralainen
  4. Tontin osoite tai kiinteistötunnus
  5. Eräpäivän muutos
  6. Monessako erässä laskutus halutaan
  7. Eräpäivät
  8. Liitteenä kopio laskusta

Pyyntö toimitetaan sähköpostitse irina.harjanne@rauma.fi tai postitse alla mainituin vastaanottajatiedoin. Maksumuutospyyntöjä ei käsitellä puhelimitse.

Irina Harjanne

Kanalinranta 3
PL 41, 26101 Rauma

Päätös maksuajan myöntämisestä lähetetään hakijalle hakemuksen käsittelyn jälkeen.

  • Harjanne Irina