Virka-apupyyntö

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja, yleensä isännöitsijä, joko kirjeitse tai sähköpostitse osoitteeseen katri.holmala@rauma.fi.

Virka-apupyynnössä tulee näkyä

  • ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, merkki, väri)
  • ajoneuvon sijainti
  • laskutusosoite siirtokulujen perintää varten
  • mahdolliset muut tiedot, esim. pysäköintiaika, onnettomuudet ym.

Säilytys ja romuttaminen

Kaupunki säilyttää siirrettyjä ajoneuvoja Isometsän varikkoalueella 1-3 kuukautta, jona aikana omistaja voi lunastaa ajoneuvon. Kun ajoneuvon omistus on siirtynyt kaupungille määräajan umpeuduttua, ajoneuvo toimitetaan valtuutetulle kerääjälle.

Lisätietoja antaa

  • Holmala Katri